2012-10-05 00:18:38

O teraźniejszości i przyszłości Związku

Rola kobiet, ustawa o OSP i zwalnianie z pracy strażaków ochotników były jednymi z tematów, które poruszono podczas XIII Zjazdu Krajowego ZOSP RP.

Podczas dyskusji delegaci starali się ocenić minioną kadencję, wskazując zarówno sprawy, które można uznać za sukcesy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz OSP, jak również te, nad którymi w dalszym ciągu należy pracować, by uzyskać satysfakcjonujące rozwiązania.


Najwięcej zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczyło regulacji prawnych. Głos zabrało 11 delegatów. Dwóch – Ksawery Stefańczyk i Andrzej Martyn – przekazało prowadzącym obrady wystąpienia przygotowane na piśmie.

O roli kobiet
Ireneusz Skubis (woj. śląskie) nawiązał do uchwały programowej poprzedniego, XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP mówiącej o tworzeniu sprzyjających warunków do aktywnego udziału kobiet w pracach oddziałów Związku oraz OSP. Poinformował, że w powiecie częstochowskim, gdzie jest prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, zapis ten jest realizowany. W minionej kadencji prezesami trzech oddziałów gminnych były kobiety, a poprzednio funkcje te pełnili wyłącznie mężczyźni.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2012.Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry