2012-10-05 00:12:28

Kierunki działania

Projekt programu Związku OSP RP na lata 2012–2017 objął działania zapewniające optymalne warunki funkcjonowania OSP i Związku.

Zadania na nową kadencję ujęto w sześciu grupach odpowiadających kierunkom działań. Są to: rola Związku OSP RP w zakresie bezpieczeństwa powszechnego oraz działań prewencyjnych popularyzujących ochronę przeciwpożarową; działalność ratownicza ochotniczych straży pożarnych; działalność prawnoorganizacyjna; pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży; amatorski ruch artystyczny i dokumentowanie działalności Związku OSP RP i OSP; współpraca międzynarodowa Związku OSP RP.


Projekt znany był delegatom przybyłym na XIII Zjazd i uwzględniał uwagi zgłoszone przez nich na odbywających się przed zjazdem spotkaniach regionalnych. Uczestnicy Zjazdu otrzymali projekt programu z materiałami zjazdowymi, dlatego zrezygnowano z przedstawienia go na sali obrad. Delegaci opowiedzieli się w głosowaniu za przyjęciem uchwały w sprawie programu działania Związku OSP RP na lata 2012–2017. Zarząd Główny będzie określał w rocznych planach działalności zadania, które będą realizowane w danym roku.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2012.Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry