Prototyp mobilnej ewakuacyjnej platformy pływającej

Na zbiorniku wodnym w Radzanowie (pow. buski, woj. świętokrzyskie) zaprezentowano 29 października niekonwencjonalny pojazd.

Mobilna Ewakuacyjna Platforma Pływająca z Funkcjami Stanowiska Badawczego, bo tak brzmi oficjalna nazwa urządzenia, powstała w ramach projektu badawczego prowadzonego przez konsorcjum w składzie AMZ Kutno Sp. z o.o., Instytut Transportu Samochodowego, OKB Jankowski Goliński spółka jawna, Politechnika Warszawska, ROMA Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji - informuje Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT).

Pojazd ma służyć straży pożarnej, policji, służbom ratowniczym, straży granicznej, centrom zarządzania kryzysowego oraz wojsku. Będzie wykorzystywany do ewakuacji ludności z terenów dotkniętych powodzią, ponieważ ze względu na zdolność ślizgania się na powierzchni wody umożliwi przemieszczanie się po rozlewiskach oraz płytkich akwenach wodnych.

W pokazie prototypu uczestniczyli między innymi przedstawiciele jednostek OSP z powiatu buskiego.

 

 

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry