Podczas dyskusji druhowie chętnie dzielili się swoimi uwagami; fot. Paweł Polimirski
Prezes proponuje powołać doradców
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak rozmawiał z reprezentantami OSP powiatu sierpeckiego.

–  Chciałem poinformować druhów o działaniach Związku, które będą istotne dla strażaków, jak to, że udało nam się wyprostować ustawę o kierujących pojazdami, w związku z czym nie będzie obowiązku dodatkowego szkolenia dla kierowców OSP – powiedział prezes Pawlak, rozpoczynając spotkanie. Zapytał też strażaków o opinię na temat wprowadzenia stałych członków rady doradczej zarządów na szczeblach powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Osoby, które mają duże zasługi dla organizacji i przez lata były aktywne, miałyby stałe miejsce w strukturach Związku OSP RP i pomagały władzom związkowym, dzieląc się swoimi doświadczeniami.

/.../

Rozmawiając o sprzęcie i wyposażeniu, zapewnił, że w nadchodzącym roku rozwijane będą działania związane ze wsparciem straży, poprzez dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł do zakupu samochodów lekkich i 150 tys. zł w przypadku samochodów średnich.

/.../

Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Jerzy Maciak wyjaśniał druhom zagadnienia związane ze świadectwami dopuszczenia sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych i przestrzegał przed zakupami sprzętu niezgodnego z przepisami prawa.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2015.

Obrazy
Podczas dyskusji druhowie chętnie dzielili się swoimi uwagami; fot. Paweł Polimirski

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry