2015-06-04 08:03:17

Inwentaryzacja w OSP

OSP, podobnie jak inne podmioty, mają obowiązek przeprowadzania okresowej inwentaryzacji posiadanego majątku. Organizacje pozarządowe często zapominają o tym obowiązku.

Inwentaryzacja jest to ogół czynności mających na celu sprawdzenie i ustalenie rzeczywistego stanu posiadanych aktywów i pasywów oraz porównanie otrzymanych wyników z zapisami w księgach rachunkowych. W praktyce oznacza to najczęściej sporządzenie spisu składników majątkowych, jakie posiada jednostka (np. pomp, agregatów, pilarek, pieniędzy na koncie itp.) zgodnie ze stanem na określony dzień.

/.../

Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości, za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki. W związku z tym, że w OSP funkcjonują zarządy wieloosobowe i żaden z członków zarządu w statucie nie jest wskazany jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości, odpowiedzialność za czynności związane z prawidłową realizacją zadań z zakresu rachunkowości (w tym także przeprowadzenie inwentaryzacji) ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

/.../

W wielu ochotniczych strażach pożarnych znajduje się wyposażenie, które posiada różnych właścicieli. Część wyposażenia jest własnością gminy, część należy do OSP, jeszcze inne znajdują się tylko w użytkowaniu OSP. W związku z tym dobrą praktyką jest skoordynowanie prac różnych komisji inwentaryzacyjnych, tak aby pracowały w tym samym czasie.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2015.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry