Obronić strażaków ochotników!
Rolnicy, zatrudniani jako kierowcy OSP i konserwatorzy sprzętu, nie będą tracili ubezpieczenia w KRUS.

Rolnicy zatrudnieni przez gminy jako kierowcy i konserwatorzy sprzętu OSP nie stracą ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a ich emerytury nie będą pomniejszone. Związek OSP RP oraz parlamentarzyści z Poselskiego Zespołu Strażaków przygotowują również rozwiązania, które pomogą znieść obowiązek dodatkowych kosztownych szkoleń kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 19 września otworzył i poprowadził prezes Waldemar Pawlak. Miało ono niezwykle interesujący i dynamiczny przebieg. Gorąca dyskusja toczyła się na temat obrony strażaków ochotników przed szkodliwymi i kosztownymi zapisami ukrytymi w polskim prawie.

/.../

Krzywda kierowców OSP
Prezydium podjęło ważny problem dotyczący ubezpieczenia społecznego strażaków rolników zatrudnianych przez gminy jako kierowcy i konserwatorzy sprzętu OSP. Temat ten przybliżył zebranym prawnik Krzysztof Miazga. Obecnie w systemie ubezpieczeń społecznych sytuacja wygląda tak, że gdy osoba (rolnik) ubezpieczona jest w KRUS i jednocześnie świadczy jakieś usługi na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy- zlecenie (przy których działa ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), to za ten okres, kiedy jest ubezpieczona w ZUS, traci ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Problem ten dotyka szczególnie rolników, będących  kierowcami OSP, którzy są zatrudniani przez gminę na podstawie szczątkowej umowy o pracę czy umowy-zlecenie i otrzymują bardzo symboliczne wynagrodzenie. Przeważnie jest to suma około kilkudziesięciu złotych, rzadko przekracza wysokość 200 zł.

‒ W tej sytuacji zabranie rolnikowi ubezpieczenia z KRUS za 10 lat (bo przecież w przypadku kierowców OSP będących rolnikami są to całe lata) powoduje znaczny spadek wysokości jego emerytury i przedłuża termin uzyskania do niej prawa. Natomiast proponowana w zamian potencjalna ZUS-owska emerytura jest śmiesznie niska – argumentował Krzysztof Miazga. – Związek OSP RP pisał w tej sprawie regularnie od wielu lat, na szczęście w tym roku wreszcie się udało i obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych jest rządowy projekt ustawy, która będzie zmieniała zasady ubezpieczenia i będzie miała również charakter abolicji dotyczącej wstecznych rozwiązań. Jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, to wszystkie umowy, które mieli kierowcy OSP, nie będą miały wpływu na utratę ubezpieczenia w KRUS i to z datą wsteczną. To znaczy, że tym, którzy to ubezpieczenie utracili, zostanie przywrócony staż w KRUS /…/ – wyjaśnił prawnik i zaznaczył, że działania wokół projektu ustawy mają szansę doprowadzić sprawę do pozytywnego zakończenia w terminie kilku miesięcy.  

‒ Pan minister Stanisław Kalemba poinformował posłów na ostatnim posiedzeniu Klubu, że prace toczące się nad projektem zmian w ustawie są już na ukończeniu  ‒ powiedziała Krystyna Ozga, wiceprzewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków. Z kolei skarbnik tego gremium Mirosław Pawlak poinformował: ‒ Na ostatnim posiedzeniu Prezydium Poselskiego Zespołu Strażaków z udziałem przedstawicieli KRUS i ZUS, w którym brał również udział pan dyrektor ZW ZOSP RP Jerzy Maciak, odbyła się merytoryczna dyskusja zakończona zapewnieniem, że kierowcy OSP nie poniosą żadnego uszczerbku w postaci utraty ubezpieczenia w KRUS.

Waldemar Pawlak zwrócił uwagę, że mamy czas gorących dyskusji na temat finansów i budżetu państwa, istnieje więc niebezpieczeństwo, że sprawa ubezpieczeń kierowców OSP, którzy są rolnikami, może spaść z porządku obrad Rady Ministrów. Poprosił więc o przygotowanie także poselskiego projektu zmian w omawianej ustawie, na wypadek gdyby do końca października nie pojawił się projekt rządowy. Podkreślił, że sprawa jest bardzo ważna i aby mieć pewność, że zostanie dobrze poprowadzona, przygotowaniem i złożeniem wspomnianego projektu powinien się zająć Poselski Zespół Strażaków. – Im więcej osób się zaangażuje, tym większa jest szansa na skuteczność – podsumował prezes.

Dodatkowe szkolenia
Związek stara się również o dokonanie zmian w ustawie o kierujących pojazdami, w zakresie dotyczącym uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Chodzi o zapis o dodatkowych szkoleniach dla kierowców OSP.

/…./

Na Prezydium stanął również temat obniżonej stawki VAT na dostawy sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej przez wiele lat udało się zachować zerową stawkę VAT na zakup sprzętu i wyposażenia do celów ochrony przeciwpożarowej. Po wejściu do wspólnoty przez 9 lat udało się Polsce utrzymać stawkę obniżoną (7, a obecnie 8 proc.). Wszystko wskazuje na to, że tym razem UE odbierze nam ten przywilej. Więcej na ten temat napiszemy w następnym numerze „Strażaka”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu Strażaka nr 10/2013.
Obrazy

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry