Pierwsze walne zebranie OSP w Markach

Odbyło się pierwsze zebranie odrodzonej OSP w Markach.

Pierwsze walne zebranie stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” miało miejsce 5 kwietnia bieżącego roku. Zaledwie kilka dni wcześniej (28 marca) stowarzyszenie, które odwołuje się do tradycji OSP Marki, zostało oficjalnie zarejestrowane - informuje portal społeczności Marek marki.net.pl. W zebraniu udział wzięło 15 z 19 członków założycieli.

Podczas zebrania Jarosław Jaździk przedstawił sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego OSP w Markach. Marcin Piotrowski mówił zaś o potrzebach finansowych na 2013 rok i propozycjach działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na działalność. Dariusz Michalski złożył oficjalny wniosek, aby zobowiązać Zarząd do jak najszybszego przygotowania i przedstawienia burmistrzowi i Radzie Miasta potrzeb finansowych na bieżący rok. Wniosek ten został przegłosowany i jednomyślnie przyjęty do realizacji.

Na koniec zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu. Podział funkcji wygląda w nim następująco:

Prezes – Andrzej Michalski
Wiceprezes - Naczelnik Straży – Kamil Róg
Wiceprezes – Patryk Rudnik
Skarbnik – Jarosław Jaździk
Sekretarz – Antoni Widomski

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marcin Piotrowski.

Kolejne walne zebranie odbędzie się 10 maja. Druhowie dyskutować będą przede wszystkim o dalszych działaniach stowarzyszenia.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry