Szkolenie podstawowe w Kazimierzy Wielkiej

Ponad sto dwadzieścia godzin trwało szkolenie podstawowe strażaków ochotników.

Jak informuje JRG Kazimierza Wielka, od 30 stycznia do 6 marca 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała i przeprowadziła szkolenie podstawowe (126 godzin) strażaków ratowników OSP dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego.
Szkolenie realizowano zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Celem szkolenia było przygotowanie ratowników do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego, w tym urządzeń nadawczo-odbiorczych właściwych dla sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia obejmowały też prowadzenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.
Szkolenie prowadzone było przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć teoretycznych oraz praktycznych połączonych z zaliczeniem testu w komorze dymowej w bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach przyszedł czas na egzamin, który odbył się rankiem 6 marca. Przeprowadziła go Komisja Egzaminacyjna powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.
Egzamin końcowy zaliczyło pozytywnie dwudziestu siedmiu druhów uczestniczących w szkoleniu.

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry