Zderzenie pociągów

Blisko pięćdziesiąt strażackich zastępów walczyło ze skutkami zderzenia dwóch pociągów towarowych - informuje Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach.

Stanowisko Kierowania KP PSP w Myszkowie przyjęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch pociągów w Myszkowie w piątek 2 grudnia o godz. 4.32. Natychmiast zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z KM PSP w Częstochowie oraz ciężkie plutony gaśnicze.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej i wstępnym rozpoznaniu, ustalono że doszło do zderzenia dwóch pociągów towarowych. Pociąg ze składem węgla (dwadzieścia pięć wagonów i elektrowóz) najechał na skład cystern (szesnaście wagonów i elektrowóz) przewożący olej opałowy.
W składzie pociągu z cysternami uszkodzeniu uległo sześć wagonów. Ostatnia cysterna została rozszczelniona i doszło do wycieku oleju na torowisko i nasyp kolejowy. Zapaliła się także trawa na poboczu oraz miał, który spadł z wagonu. W wyniku zderzenia poszkodowany został maszynista elektrowozu, który najechał na tył cysterny. Ratownicy udzielili rannemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Drugi maszynista nie odniósł żadnych obrażeń.
 
W pierwszej fazie, działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru przy pomocy gaśnicy proszkowej, podaniu trzech prądów piany ciężkiej na długości około stu metrów oraz zebraniu substancji ropopochodnej do pojemników (ok. 2,5 tony).
Z miejsca wypadku odholowano elektrowóz i dziesięć nieuszkodzonych wagonów cystern oraz skład nieuszkodzonych dwudziestu trzech wagonów z miałem. Na miejscu pozostało sześć uszkodzonych cystern, uszkodzony elektrowóz i dwa zniszczone wagony-węglarki.

Rozpoznanie przeprowadzone przez ratowników specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego na pozostałych, uszkodzonych cysternach na obecność substancji niebezpiecznych, wybuchowych nie wykazało zagrożenia, dokonano również pomiaru temperatury substancji w cysternach za pomocą pirometru.

Na miejscu powołano sztab akcji pod kierownictwem zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusza Biskupa. Teren działań podzielony został na dwa odcinki bojowe.

Pracownicy PKP uprzątnęli i przygotowali drugi tor do bezpiecznego dojazdu pustych cystern do miejsca przepompowania substancji. Przepompowywanie oleju z czterech cystern, zakończono w godzinach wieczornych. Przedstawiciel PKP podjął decyzję o pozostawieniu substancji w jednej z cystern, ze względu na brak uszkodzeń.
Przepompowywanie prowadzone było przy użyciu dwóch pomp zanurzeniowych, jednej pompy turbinowej oraz metodą nadciśnieniową przez sprężarkę śrubową.
W dalszej fazie działań, pracownicy PKP przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przystąpili do rozczepienia uszkodzonego składu cystern.
 
3 grudnia na miejscu pozostawało pięć wagonów cystern (cztery wagony puste i jeden pełny), elektrowóz oraz dwa wagony węglarek. Działania, które prowadzili pracownicy PKP, polegały na usunięciu uszkodzonych składów z torowiska oraz naprawie trakcji elektrycznej. Na miejsce przybyła grupa ekspertów z PKP, policja, burmistrz miasta Myszkowa oraz przedstawiciele WIOŚ.

Po usunięciu z miejsca zdarzenia wszystkich wagonów kolejowych oraz sorpcji na torowisku i nasypie kolejowym, działania zostały zakończone a miejsce zdarzenia przekazano przedstawicielowi PKP.
W akcji ratowniczej brało udział czterdzieści sześć zastępów straży pożarnej (w tym osiem z OSP).newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry