2016-11-29 01:00:00

Rozmawiali o rozwoju muzealnictwa pożarniczego

Odbyła się konferencja naukowa pt. "Muzealnictwo Pożarnicze w Polsce na tle dziejów Ochrony Przeciwpożarowej".

15 listopada 2016 roku w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach miała miejsce konferencja naukowa poświęcona rozwojowi muzealnictwa pożarniczego w Polsce. Współorganizatorem konferencji był Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy nad obradami objęli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezydent Miasta Mysłowice. Wśród honorowych gości znaleźli się dr hab. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jacek Olbrycht z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Zbigniew Meres. Spotkanie uświetnili swoją obecnością również dyrektorzy i kierownicy muzeów i izb pożarniczych z terenu całego kraju, a także pasjonaci, historycy, kolekcjonerzy oraz młodzież licealna ucząca się klasach o profilu pożarniczym.

Konferencję otworzył dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach st. bryg. Edward Pruski, który przybliżył dokonania i zasługi Związku Floriańskiego obchodzącego jubileusz setnej rocznicy powołania. Po wystąpieniu nastąpiło przekazania na ręce dyrektora zabytkowego sztandaru z 1921 roku z Ochotniczej Straży Pożarnej Moskorzew z województwa świętokrzyskiego.

Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęto odczytanie referatów. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Tadeusz Olejnik przedstawiając biografię oraz zasługi pionierów polskiego muzealnictwa pożarniczego, z kolei dr hab. Urszula Oettingen zaprezentowała problematykę ochrony zbytków pożarnictwa w kulturze ziem polskich. Kolejnymi prelegentami byli dr hab. Władysław Tabasz omawiający specyfikę odbioru socjologicznego muzeów pożarniczych przez zwiedzających oraz dr hab. Stanisław Kunikowski, który omówił aspekt edukacji w sferze bezpieczeństwa w tego typu instytucjach. Swoje referaty przedstawili również dr Zdzisław Zasada, Zbigniew Todorski, Kamil Stasiak, Dariusz Falecki, Piotr Bielicki, Grzegorz Kamiński. Konferencji towarzyszyło również otwarcie dwóch wystaw czasowych „Muzea i Izby Tradycji Pożarniczej w Polsce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zbigniewa Karga”

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja, której przedmiotem było ustalenie wspólnych zadań dla muzealników oraz wyznaczenie miejsca i terminu kolejnego spotkania. Dyrektor mysłowickiej placówki prowadzący dyskusję wyszedł z inicjatywą opracowania mapy muzeów i Izb pożarniczych z ich charakterystyką oraz opracowanie wspólnego rejestru najcenniejszych zbiorów strażackich w Polsce.

 

fot. Piotr Halup

fot. Piotr Halup

fot. Piotr Halup

fot. Piotr Halup

fot. Piotr Halup

 

 

 

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry