2015-08-01 05:00:00
II Otwarte Mistrzostwa Śląska w KPP Strażaków Ochotników
Ochotnicze Straże Pożarne z Bystrej i Rybarzowic zapraszają na II OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW.

Mistrzostwa odbędą się w dniach 8-11 października 2015 roku na terenie powiatu bielskiego (województwo śląskie) - baza OSP Bystra. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz dh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Warunkiem uczestnictwa jest:

OSP Bystra ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra
nr konta- 47 8133 0003 0000 0329 2000 0009 tytułem „Mistrzostwa KPP”.

Zgłoszenia do dnia 15.09.2015 r., godz. 24.00 (decyduje kolejność zgłoszeń e-mail wraz z wpłatą).

 

Harmonogram

Wyżywienie Sędziowie Wszyscy Zadania
Wykłady


Czwartek 08.10.2015
15:00 Rejestracja załóg
16:30 Rejestracja załóg Odprawa sędziów
17:00 Rejestracja załóg Odprawa sędziów
17:30 Otwarcie Mistrzostw
18:00 Odprawa załóg - sędzia zawodów KPP i Straż
18:30 Kolacja
19:30 Szkolenie z ruchu drogowego - Policja
22:00 Rozpoczęcie zadań nocnych - 3
równoległe zadanie nocne - teren poligonu wojskowego
równoległe zadanie nocne - teren lasu z dużym parkingiem
pojedyncze zadanie nocne - zadanie w budynkach (2) OSP
Piątek 09.10.2015
04:00 Planowane zakończenie zadań nocnych
07:00 Śniadanie
08:00 Rozpoczęcie zadań dziennych - 3
zadanie 1 gmina Jasiennica 13:00 Obiad
zadanie 2 gmina Kozy 14:00 Obiad
zadanie 3 gmina Porąbka 15:00 Obiad
17:00 Kolacja
18:00 Podsumowanie zadań nocnych i dziennych
18:30 Rozpoczęcie panelu naukowego
22:00 Planowane zakonczenie panelu naukowego
Sobota 10.10.2015
08:00 Śniadanie
09:00 Rozpoczęcie zadania 13:00 Obiad
pojedyncze zadanie sprawnościowe + test 14:00 Obiad
15:00 Zakończenie zadania 15:00 Obiad
17:00 Zakończenie Mistrzostw
20:00 Kolacja - wspólna biesiada
Niedziela 11.10.2015
09:00 - 11:00 Śniadanie
11:00 Wykwaterowanie załóg

 

Zakwaterowanie pod namiotami (kontenery kwatermistrzowskie), wyżywienie w strażnicy OSP Bystra. Organizatorzy przewidują klasyfikację załóg od 1 do 3 miejsca w kategorii zadań związanych z kwalifikowaną pierwszą pomocą oraz klasyfikację załóg od 1 do 3 miejsca w kategorii zadania sprawnościowego. Przewiduje się nagrody rzeczowe w obydwu konkurencjach. Każda załoga otrzymuje upominki, a także certyfikaty i dyplomy.

Przewiduje się również Szkolenie Doskonalące dla Strażaków KSRG z Zakresu Kierowania Ruchem Drogowym, prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Bielsku Białej i Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach zakończone rozdaniem świadectw.
Dodatkowo przewiduje się dla uczestników możliwość skorzystania z bezpłatnego wstępu na basen i tor kartingowy.

Osoby towarzyszące wykazane w karcie zgłoszenia drużyny ponoszą opłatę w wysokości 150.00 zł od osoby na wskazane konto.

Drużyny zakwalifikowane do startu w mistrzostwach zostaną poinformowane drogą e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie mistrzostw oraz miejsc przeprowadzanych epizodów.

Kontakt:

Stanisław Górny Prezes OSP Rybarzowice 606-145-252,
e-mail: straz@osprybarzowice.pl

Grzegorz Gabor Prezes OSP Bystra 663-766-951,
e-mail: zarzad@ospbystra.eu

zaproszenie OMS w KPP OSP 2015

OMS w KPP OSP 2015

 

 

 

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry