Braniewo: szkolenie ratowników OSP

Zakończyło się szkolenie podstawowe ratowników OSP, w którym uczestniczyli druhowie z powiatu braniewskiego.

Szkolenie odbywało się między 3 a 25 listopada. Realizowany jednoetapowo kurs przeprowadziła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie - podał Dziennik Elbląski. Do egzaminu przystąpiło siedemnaście osób. Wszyscy zdali część praktyczną jak i teoretyczną.

Uczestnikami szkolenia byli głównie młodzi ludzie zainteresowani działalnością w swoich małych społecznościach - w ochotniczych strażach pożarnych. Jak czytamy w dzienniku "od pierwszych zajęć widać było zaangażowanie i chęć zdobycia wiedzy przez młodych adeptów sztuki pożarniczej".

Zajęcia teoretyczne zorganizowano jako prezentacje multimedialne, które udostępniono słuchaczom w formie elektronicznej.

Część praktyczna odbywała się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Podczas szkolenia wykorzystano sprzęt, na którym pracują strażacy z PSP. Zajęcia praktyczne były najlepszym sposobem na zaznajomienie się z tematyką pożarniczą - opanowanie zasad działań ratowniczych oraz właściwego wykorzystania sprzętu. Druhom pomagali w tym strażacy z JRG PSP.

Szczególny nacisk położono m.in. na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz odpowiednie wykorzystanie drabin pożarniczych.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry