2014-06-30 07:28:30

Ułatwienie przy zbieraniu pieniędzy na rzecz OSP

Gotowe są już wzory dokumentów dotyczących zbiórek publicznych.

Parlament uchwalił zmiany, które mogą ułatwić strażakom ochotnikom zbieranie pieniędzy na rzecz OSP. W Dzienniku Ustaw pod pozycją 833 zostało właśnie opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych. Organizatorzy będą mogli zgłaszać i rozliczać prowadzone przez nich zbiórki, wykorzystując gotowe formularze, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu - informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Rozporządzenie określa wzory czterech dokumentów, które będą wykorzystywane przez organizatorów zbiórek publicznych. Dzięki tym wzorom organizatorzy będą mogli w prosty sposób dokonać zgłoszenia zbiórki oraz złożyć sprawozdawania z przeprowadzonej zbiórki i sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. 

Wzory dokumentów określone w rozporządzeniu to:

  • Akt założycielski komitetu społecznego
  • Zgłoszenie zbiórki publicznej
  • Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
  • Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar

Do zorganizowania zbiórki gotówki i darów rzeczowych wystarczy przesłanie do Ministra Administracji i Cyfryzacji zgłoszenia, a w przypadku komitetów społecznych dodatkowo aktu założycielskiego. Zgłoszenie będzie można wysłać drogą elektroniczną lub papierową - informacje w nim zawarte będą publikowane na portalu zbiórki.gov.pl. Tam też będą umieszczane sprawozdania ze zbiórek, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać i ocenić, czy zebrane datki i dary zostały właściwie rozdysponowane.

Do zgłoszenia zbiórki drogą elektroniczną potrzebny będzie podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany. Założenie profilu wymaga założenie konta na portalu epuap.gov.pl oraz jednorazowej wizyty w wybranym urzędzie (np. urzędzie skarbowym, wojewódzkim, delegaturze ZUS czy NFZ).

Treść rozporządzenia wraz z załącznikami jest dostępna w serwisie Dziennika Ustaw pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/833. Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych jest aktem wykonawczym ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Oba akty prawne wejdą w życie 18 lipca 2014 r.

Więcej informacji o nowych zasadach prowadzenia zbiórek publicznych można znaleźć na stronie https://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry