2014-05-01 01:01:01

Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w konkursie „Strażacy ochotnicy w działaniu!”newsletter
sonda:
Reprezentanci MDP działającej przy Twojej OSP

- biorą udział we wszystkich zebraniach Zarządu OSP z prawem udziału w dyskusji oraz prawem głosu

- biorą udział w zebraniach Zarządu OSP bez prawa udziału w dyskusji oraz prawa głosu

- nie biorą udziału w zebraniach Zarządu OSP