2014-03-14 12:12:12

Istotne zmiany dotyczące strażaków ochotników

Przygotowywane są zmiany w prawie dot. m.in. rolników, którzy są wykluczani z KRUS z powodu opłacania składek na rzecz ZUS.

Gazeta Prawna informuje o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmieniona ma zostać ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ze zmian w prawie skorzystać mają osoby, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, ale jednocześnie np. wykonują prace na rzecz OSP.
– Modyfikacje dotyczą osób, które prowadząc gospodarstwo rolne, równocześnie wykonują niewielkie prace na rzecz lokalnej społeczności. W takiej sytuacji są rolnicy, którzy na podstawie umów zleceń pracują np. jako sołtysi, zbierając podatek rolny. Takie osoby w zamian za wypłatę 200 zł miesięcznie z tytułu dodatkowych zadań były wykluczane z KRUS – powiedział Gazecie Zbigniew Obrocki, zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych.

Osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia będą obowiązkowo ubezpieczone w ZUS. Dopóki ich miesięczny przychów z tego tytułu nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia, dopóty nie będą wykluczane z KRUS.
Oznacza to, że w 2014 r. kontynuacja ubezpieczenia w KRUS będzie dotyczyć tylko tych rolników i domowników, których miesięczne przychody z tytułu umowy zlecenia nie będą większe niż 840 zł.

Projekt zmian w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników został przekazany do konsultacji.

 

Przeczytaj też: Padły ważne deklaracje

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry