Pierwsza łoniowska drużyna OSP (Fot. Lech Pyzik)
Skarby z Łoniowej
Małe muzeum w Łoniowej posiada w swoich zbiorach m.in. drewnianą sikawkę z XVIII wieku oraz wiele cennych dokumentów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej (gm. Dębno, pow. brzeski, woj. małopolskie), miejscowości położonej w malowniczej dolinie rzeki Niedźwiedź, utworzona została w 1906 roku. To właśnie tutaj powstała „Izba Pamięci Wsi”, jak nazywa to miejsce pomysłodawczyni i założycielka, a teraz również opiekunka i przewodniczka tego małego muzeum Maria Marecik.
Druhna od 2000 roku należy do miejscowej OSP. Od początku jest członkiem jej zarządu, a od 2009 roku pełni również funkcję skarbnika i kronikarza. Jest nauczycielką matematyki i informatyki oraz przystosowania do życia w rodzinie w miejscowej szkole podstawowej. Jest także laureatką ogólnopolskich przeglądów kronik strażackich, autorką broszury z okazji jubileuszu 100-lecia OSP Łoniowa i kroniki multimedialnej.

/.../

Najstarszym dokumentem w części wiejskiej ekspozycji jest obecnie „Księga zapisów testamentowych” z lat 1792‒1811. Są również oryginały dekretów dziedzictwa, fragmenty zwolnienia z wojska austriackiego z 1848 roku, Biblia z 1869 czy modlitewnik z 1958 roku, stary plan budowy domu i prośba o zwolnienie uczniów od nauki z 1928 roku, gdzie jako uzasadnienie podano niedokrwistość i wyczerpanie, gdy tak naprawdę powodem były prace w polu i każde ręce potrzebne do pracy.

/../

Część strażacka jest co prawda mniejsza, ale i tutaj udało się zgromadzić wiele cennych eksponatów zarówno dokumentów, jak i sprzętu oraz elementów umundurowania strażackiego: stare czapki i hełmy, m.in. hełm pierwszego komendanta łoniowskiej straży Stanisława Jasińskiego, sprawującego tę funkcję do 1914 roku.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2014.
Obrazy
Pierwsza łoniowska drużyna OSP (Fot. Lech Pyzik)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry