Nauka za unijne pieniądze
Dzięki projektom zrealizowanym przez OSP Rybarzowice wiele osób podniosło swoje kwalifikacje. Kilkanaście otrzymało pracę, a kilka zmieniło na lepiej płatną.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach już od kilku lat organizuje szkolenia dla członków OSP i mieszkańców gminy korzystając ze środków Unii Europejskiej. Ochotnicy z OSP Rybarzowice (gm. Buczkowice, pow. bielski, woj. śląskie) zaczęli starania o pozyskiwanie środków unijnych na przełomie 2008 i 2009 r., choć wcześniej już interesowali się możliwością zdobycia środków spoza samorządu.

W lutym 2008 r. na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ukazało się ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Pieniądze na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program obejmował: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Ochotnicy z Rybarzowic postanowili skorzystać z tej możliwości.

 

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2011.
Obrazy

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry