Braniewo: chcą służyć innym

W Komendzie Powiatowej PSP w Braniewie rozpoczął się kolejny kurs z zakresu szkolenia podstawowego ratowników z OSP.

W szkoleniu udział bierze kilkudziesięciu członków OSP z powiatu braniewskiego i miasta Braniewa. Duży nacisk położono na zajęcia praktyczne - informuje Dziennik Elbląski.

Większość uczestników szkolenia to ludzie młodzi. Są zainteresowani działalnością na rzecz OSP we własnych społecznościach. Jak pisze, st. kpt. I. Ścibiorek, oficer prasowy KP PSP w Braniewie, "można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP oraz pracy na rzecz pomocy dla drugiego człowieka".

Część teoretyczna realizowana jest w formie prezentacji multimedialnych, dostępnych w formie elektronicznej dla słuchaczy.
Część praktyczna ma miejsce w obiektach KP PSP. Wykorzystywany jest tu sprzęt, na którym pracują zawodowcy. Zajęcia praktyczne pozwalają "posmakować" strażackiej pracy. Są też dobrą metodą na przyswojenie zasad działań ratowniczych i skutecznego użycia sprzętu.

Podczas zajęć w Braniewie silny nacisk położono na ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu (m.in. ochrony dróg oddechowych i drabin pożarniczych) oraz samodzielne prowadzenie działań ratowniczych według wcześniej przygotowanego scenariusza.braniewo.wm.plnewsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry