Braniewo: druhny szkoliły się w komendzie PSP

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, przygotowane dla kobiet.

W zajęciach udział wzięła grupa kobiet z jednostki OSP w Braniewie – informuje Dziennik Elbląski. Druhny były bardzo zaangażowane w naukę.

Podczas części teoretycznej kursantkom przedstawiono filmy i prezentacje multimedialne. Z kolei w trakcie zajęć praktycznych na terenie KP PSP druhny mogły skorzystać ze sprzętu i pojazdów jednostki ratowniczo–gaśniczej oraz OSP w Braniewie.

To właśnie na umiejętności praktyczne położono szczególny nacisk. Podczas szkolenia wykorzystano m.in. sprzęt ochrony dróg oddechowych i drabiny pożarnicze.

Ćwiczenia realizowane były w obecności pracowników KP PSP. Zaliczenie zajęć wymagało dużego wysiłku i przelania potu, ale efekt był pozytywny.

Jak podaje Dziennik Elbląski, szkolenie w Braniewie było pierwszym, w którym uczestniczyła grupa kobiet działających w OSP. Łącznie na 16 osób przystępujących do szkolenia świadectwa ukończenia kursu odebrało 10 druhen z braniewskiej jednostki OSP.braniewo.wm.pl

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry