Jednostki bez przeszkolonych strażaków

Kontrola OSP w powiecie ryckim wykazała, że w sześciu jednostkach nie było ani jednego wyszkolonego strażaka.

Komenda powiatowa PSP w Rykach kontrolowała jednostki ochotnicze z terenu całego powiatu - informuje Dziennik Wschodni. Okazało się, że część z nich nie ma odpowiedniej liczby przeszkolonych strażaków i dlatego nie powinna uczestniczyć w akcjach - powiedział kpt. Jarosław Lasek z PSP w Rykach.

Najniższe noty otrzymały straże z gmin: Kłoczew, Ryki i Ułęż. Sześć jednostek OSP z tego terenu otrzymało ocenę niedostateczną. - Nie było tam żadnego przeszkolonego strażaka - mówi Lasek.

Część strażaków z wymienionych jednostek przechodziła szkolenia, ale na starych zasadach – powiedział Franciszek Jerzy Filipek z Urzędu Gminy w Kłoczewie.

Kontrola ma pozytywne konsekwencje. Tuż po ogłoszeniu wyników Komenda PSP z Ryk zorganizowała dla strażaków z powiatu szkolenia. Zajęcia zaczęły się w marcu i odbywają się zwykle w weekendy. Uczestniczy w nich 169 osób.
– Teraz strażacy ochotnicy są na szkoleniu podstawowym, do końca roku dowódcy wezmą udział w kolejnych – zapowiada Filipek.

Na terenie gmin, w których znalazły się najniżej ocenione straże, działa w sumie kilkanaście jednostek straży pożarnej, państwowej i ochotniczej - informuje Jarosław Lasek. Słabo ocenione jednostki nie należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Te, które w nim są, wypadły podczas kontroli bardzo dobrze i przez cały czas strzegą bezpieczeństwa mieszkańców.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry