Podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski w chwilę po uhonorowaniu Złotym Znakiem Związku w czasie obchodów Dnia Strażaka w Świedziebni w 2009 r. (autor: Agnieszka Boruszkowska)
Pozytywne zmiany
O zmianach w OSP ze Zbigniewem Sosnowskim rozmawia Agnieszka Boruszkowska.

Rozmowa ze Zbigniewem Sosnowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, członkiem Prezydium ZOW ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezesem ZOP ZOSP RP w Brodnicy.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza to czas podsumowania dokonań z ostatnich kilku lat. Co się zmieniło w ochotniczych strażach pożarnych w powiecie brodnickim?

W czasie tej kadencji udało nam się sporo zrobić przede wszystkim w zakresie poprawy bazy sprzętowej. Zakupione zostały m.in. trzy nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. To ogromny skok cywilizacyjny, bo do tej pory strażacy dysponowali samochodami niemal trzydziestoletnimi. Mamy też więcej młodych ludzi zainteresowanych działalnością w OSP. Udało nam się również powołać Parafialno-Strażacką Orkiestrę Dętą w Świedziebni – pierwszą w tej części województwa kujawsko-pomorskiego. Oczywiście, nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej, ale to, co udało się osiągnąć, jest źródłem satysfakcji i mojej, i strażaków ochotników.

Jak ocenia Pan zmiany, które zaszły w ostatnich latach w całym kraju?

Pozytywne zmiany to m.in. zakup ogromnej, jak na nasze warunki, liczby nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W wielu wypadkach udało się to zrobić przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej. Nie sposób też nie wspomnieć o motopompach i agregatach dla OSP, zakupionych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za sumę ponad 2,6 mln zł. 

Cieszy mnie to, że z roku na rok budżet państwa poprzez MSWiA przekazuje coraz więcej środków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Nie są to kwoty całkowicie satysfakcjonujące, ale w porównaniu z rokiem 2005 zdecydowanie większe. 

Co również istotne, dzięki dobrej współpracy Zarządu Głównego ZOSP RP i Komendy Głównej PSP oraz przy moim, mam nadzieję, udziale, udało się pozyskać znaczne środki na funkcjonowanie KSRG. 

 

 

Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2011.
Obrazy
Podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski w chwilę po uhonorowaniu Złotym Znakiem Związku w czasie obchodów Dnia Strażaka w Świedziebni w 2009 r.  (fot. Agnieszka Boruszkowska)

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry