„Strażak”

ul. Oboźna 1

00-340 Warszawa

Tel. (22) 509 50 62

 Kontakt z redakcją

adresat:
nadawca (imię, nazwisko):
email zwrotny:
treść
newsletter
sonda:
Ile wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w ubiegłym roku zanotowała Twoja OSP?

- do 20

- powyżej 20

- 60 i więcej