2013-04-02 19:38:19
 (autor: Dorota Pardecka)
Budżet 2013
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP rozpatrzono projekt budżetu na 2013 rok.

Znamy już wysokość dopłat do samochodów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, środków ochrony indywidualnej i obozów MDP z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dokonano także podziału środków z firm ubezpieczeniowych.

/.../

Dopłaty i podział środków
Rozpatrzono i przyjęto projekty ośmiu uchwał, m.in. w sprawie nadania: Złotego Znaku Związku 24 osobom i 5 OSP, Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza 31 osobom i 2 OSP oraz medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 16 osobom i 5 OSP.
Pod głosowanie trafił projekt uchwały w sprawie rozdziału środków finansowych w kwocie 6 mln zł na cele ochrony przeciwpożarowej ze środków firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP. Kwota została podzielona na Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP proporcjonalnie do liczby OSP. Przyjęto, że wysokość dopłat na przykład do zakupu ciężkiego i średniego zestawu do ratownictwa technicznego wyniesie 20 tys. zł.

/.../

Projekt budżetu 2013
Projekt budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2013 rok zaprezentował Kazimierz Pluciński.
Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zamyka się on kwotą 66 040 657 zł. W grupie wpływów najistotniejszą pozycję stanowi dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynosząca 31 247 000 zł, o trzy miliony więcej niż w roku ubiegłym i w roku 2011.

/.../

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego Edward Fedko nawiązał do tematu środków unijnych i nowej perspektywy finansowej. – Jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gminy będą miały utrudniony dostęp do środków unijnych, ponieważ mają one zostać przesunięte na zadania o charakterze ponadlokalnym.

/.../

Zarząd Wykonawczy Związku w odpowiedzi na tematy zgłaszane w dyskusji podczas XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP podjął działania dotyczące zmian w przepisach, które zreferował dyrektor ZW ZOSP RP Jerzy Maciak.
Pierwsze wystąpienie Związku OSP RP przesłane podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dotyczyło dodatków do emerytur dla wieloletnich członków ochotniczych straży pożarnych.

/.../

Drugi temat przekazany ministrowi spraw wewnętrznych dotyczy zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która umożliwi prawne przekazanie darowizną nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych.

/.../

Poza tym do obu parlamentarnych zespołów strażaków skierowany został wniosek dotyczący zmian w sprawie zatrudnienia rolników jako kierowców OSP.

/.../

W kwestii zwiększonych kwot na system ratowniczo-gaśniczy głos zabrał także komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. – Dokonaliśmy pierwszego bilansu rozdziału kwot na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Wydatki majątkowe zamkną się ostatecznie kwotą około 42 mln zł.

/.../

1% podatku
Prezes Waldemar Pawlak nawiązał do wyzwania, które stoi przed całą organizacją. – Mamy zaplanowane dochody z 1 proc. podatku od osób fizycznych na poziomie 2,5 miliona, czyli mniej więcej tak jak się to kształtowało w roku ubiegłym. Natomiast sprawozdania z rozliczenia 1 procenta na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pokazują, ile pieniędzy z tego tytułu pozyskują liderzy. Organizacja będąca numerem 1 na liście pozyskała ponad 108 mln zł. To fundacja pomagająca dzieciom borykającym się z różnymi poważnymi problemami. Druga organizacja ma już mniejszy wynik, bo 13 mln. Zaledwie około 20–30 procent osób przekazuje 1 proc. swojego podatku jakiejkolwiek organizacji. To nie jest więc tak, że jakiejś organizacji moglibyśmy uszczuplić wpływy, starajmy się namówić jak najwięcej osób, które w ogóle nie przekazują swojego 1 procenta organizacjom pożytku publicznego. Wystarczy jedynie zaznaczyć w zeznaniu podatkowym cel i resztą nie trzeba się martwić, bo zrobi to urząd skarbowy. Proszę byście w kręgach swoich znajomych i rodzin poruszyli ten temat i rozesłali SMS-y w tej sprawie.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2013.
Obrazy
  (fot. Dorota Pardecka)

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry