newsletter
sonda:
Czy w MDP, działającej przy Twojej OSP, miały miejsce przypadki picia alkoholu lub/i spożywania środków odurzających przez młodzież?

- Tak

- Z pewnością nie

- Nic mi nie wiadomo na temat występowania takich problemów