2016-07-25 00:21:46
2016-07-22 14:39:45


     
newsletter
sonda:
Czy Twoja OSP bierze udział w ćwiczeniach dla strażaków na obiektach użyteczności publicznej

- bierze udział raz w roku

- bierze udział dwa razy w roku

- nie bierze udziału w takich ćwiczeniach