2016-06-27 11:59:42
2016-06-27 11:31:51
Ostatnie pożegnanie
2016-06-28 12:06:56


     
newsletter
sonda:
Reprezentanci MDP działającej przy Twojej OSP

- biorą udział we wszystkich zebraniach Zarządu OSP z prawem udziału w dyskusji oraz prawem głosu

- biorą udział w zebraniach Zarządu OSP bez prawa udziału w dyskusji oraz prawa głosu

- nie biorą udziału w zebraniach Zarządu OSP